Doświadczanie światła

Terapia widzenia to jedna z kluczowych części programu wczesnego wspomagania rozwoju słabo widzącego dziecka. Ograniczenie bodźców wzrokowych w pierwszych latach życia ma decydujący wpływ na stopień tego widzenia w dorosłym życiu. Dlatego tak ważna jest stymulacja widzenia. Zaburzenia w rozwoju układu wzrokowego znacznie utrudniają rozwój dziecka. Dlatego w fundacji nasi rehabilitanci podejmują wysiłki, by jak najlepiej rozwinąć u dzieci umiejętności posługiwania się wzrokiem. Kluczem jest diagnoza umiejętności dziecka. Pracujemy w najlepszymi okulistami, którzy dają dokładne wskazówki jakiego rodzaju rehabilitacji potrzebuje dziecko. Ocena, na jakim etapie rozwoju funkcji wzrokowych należy rozpocząć (czy kontynuować) rehabilitację wzroku, uzupełniona musi być o wiedzę na temat wszystkich czynników mających wpływ na funkcjonowanie wzrokowe słabo widzącego, dziecka. Zebrane wszystkie razem, usystematyzowane czynniki wpływające na funkcjonowanie wzrokowe słabo widzącego znajdziemy w Modelu Ann Corn:

Czynniki fizjologiczne (ostrość wzroku, pole widzenia, recepcja światła)

Wyposażenie i predyspozycje indywidualne (zdolności poznawcze, czyli inteligencję, rozwój i zasób pojęć, pamięć, umiejętność rozwiązywania problemów, ogólny stan zdrowia)

Warunki zewnętrzne (barwa – jej stopień nasycenia, odcień i jaskrawość, kontrast wytwarzany przez barwy i światło padające na obiekty, oświetlenie: natężenie światła oraz odbicia od obiektów)

O sposobach rehabilitacji wzroku powstanie w najbliższym sporo wpisów, bo jest to temat rzeka, a doświadczenia fundacji są tu bardzo bogate. Dziś przybliżamy jeden z nich. Rehabilitanci Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym bardzo często wykorzystują w terapii światło. Mamy pomieszczenia wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Pracując z dzieckiem niepełnosprawnym w Miejscu Doświadczania Świata wpływamy na jego wszechstronny rozwój, a do stymulacji percepcji wzrokowej dochodzi poprzez:

- aktywizowanie  zmysłu wzroku ( doświadczanie bodźców wzrokowych)

- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej

-  wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych

- rozwijanie kierunkowości spostrzegania ( zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążanie wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami)

- rozwijanie pamięci wzrokowej ( przewidywanie kolejności następujących po sobie czynności, przedmiotów, barw)

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- kształcenie analizy i syntezy wzrokowej

- oddziaływanie za pomocą barw na nastrój  samopoczucie i akceptację dziecka

Doświadczanie światła wydaje się niezwykle ważnym elementem terapii wzroku. Poniżej kilka przykładów jak to robimy.

Terapia_widzenia_-_wydluzanie_czasu_fiksacji_z_wykorzyst HPIM5245 HPIM5242 HPIM5247

One thought on “Doświadczanie światła

Komentarze są zamknięte.