Fundacja

Zapraszamy do czytania i dyskusji na oficjalnym blogu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. Pomagamy dzieciom i osobom dorosłym. Tworzymy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata. Przełamujemy bariery w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

W ramach Fundacji zajmujemy się głównie dwoma obszarami problemowymi:

  • Obszar I – specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem.
  • Obszar II – pomoc finansowa i organizacyjna w rehabilitacji nazrądu wzroku u małych dzieci i młodzieży (prowadzenie subkont służących do zbierania środków finansowych na indywidualne leczenie).

W ramach I Obszaru działa: